فرشته شناسی

فرشتگان در ادیان مختلف معبوداتی خارق العاده می باشند ، ادیان ابراهیمی اغلب آنها را به عنوان واسطه های آسمانی خیر خواهانه بین خدا و بشریت به تصویر می کشد. نقش های دیگر آن ها محافظت و راهنمایی انسان ها و بندگان خداست. موضوع شناخت و ارتباط با فرشتگان در چند دهه اخیر محبوبیت بسزایی یافته است ، و مطالب جسته و گریخته ایی را می توان یافت ، با توجه به اهمیت موضوع بر آن شدم که آموزشی اصولی از پایه آغاز کنم.

شما در این دورها  وجود فرشتگان ، دلایل ارتباط با انسان ، درک قدرت دعا ، طریقه بیان درخواست ها وچگونگی ایجاد ارتباط با آنها را می آموزید و همینطور با درک ارتباط شخصی خود با فرشتگان ، خواهید آموخت چگونه درمواقع ضروری آن ها را بطلبید .

همینطور شما یاد خواهید گرفت که با ایجاد فضاهای درمانی جذاب خود را از آسیب های جسمی ، الگوهای فکری تکراری و وسواس بهبود ببخشید و بتوانید انرژی شفابخشی برای خود و عزیزانتان ایجاد کنید .

این دوره ها به شما کمک می کند تا تکنیک های مثبت و تقویت کننده زندگی خود را شناخته و خلاقیت خود را افزایش دهید  تا بتوانید از موانع زندگی خود عبور کنید .

کار و ارتباط با فرشتگان مجرای مستقیم رشد و توسعه معنوی را برای شما فراهم میکند ، شما یاد خواهید گرفت که چگونه بتوانید به افکار و احساساتتان آگاه شوید و چگونه انرژی آن ها را در زندگی به کار گیرید.

همینطور یاد می گیرید که پذیرای هدایت های الهی باشید و با فرشتگان نگهبان خود ارتباط برقرار کنید و خود و دیگران را شفا دهید.

فرشتگان به گروه خاصی از مردم تعلق ندارند، یعنی لزومی ندارد جزء گروه خاصی باشید تا بتوانید از آن ها کمک بخواهید. از آنجا که این فرشتگان موجودات غیر فیزیکی و بی مکان و بی زمان هستند، می توانند همزمان به هر کسی که از آن ها کمک بخواهد، کمک کنند. آنها به خواست های شما پاسخ می دهند، چه به صورت کلام باشند، چه به صورت نوشته یا فکر. حتی می توانید از آن ها بخواهید که همیشه در کنار شما باشند و آنها خیلی خوشحال می شوند که چنین کنند همینطور شما اسامی فرشتگان مقرب ، فرشتگان نگهبان و وظیفه هر کدام همینطور طریقه در خواست از آن ها ، نوشتن نامه ، سنگ های هر کدام و نورشان را یاد می گیرید و با فرشته های هر روز هفته و فرشتگان هر ماه نیز آشنا خواهید شد.