رفتن در راه تعالی و کمال یکی از شگفت انگیز ترین مسیرهایی است که میباید توسط هر فردی طی شود . منبع نهایی انرژی شفا بخش الهی ، خدایی است که سر چشمه زندگی میباشد و انرژی او خالص و فرای هر حد و مرزی است . و زندگی چیزی بیش از یک داستان عاشقانه نیست ، بین او و شما .
هر شخص ، هر تجربه ، هر هدیه ، هر ضرر و هر دردی به یک دلیل و فقط یک دلیل در راه شما قرار میگیرد و آن رسیدن به آگاهی و کسب تجربه و لذت در طول این راه میباشد .
ما در این غالب فعلی در این دنیا هستیم که یاد بگیریم و یاد دهیم ، عاشق باشیم ورشد کنیم . و اینک در کنار هم این مسیر را آگاهانه انتخاب میکنیم .

در این وبسایت راجع به موضوعات زیر بخوانید یاد بگیرید

فرشته شناسی

طراحی و دکوراسیون داخلی

فنگ شویی

توانایی های فرا روانی

آموزش های رایگان

هر یک از ما بر اساس تاریخ تولد دارای یک عنصر وجودی هستیم که با پیروی از ارتعاشات عنصر مورد نظر یک سری ویژگی های خاص در ما شکل می گیرد و شخصیت ما را می سازد ؛ هم زیستی , معاشرت و ارتباط ما با اطرافیانمان حتی فرزندمان تحت تاثیر ویژگی این عناصر خواهد بود.
به عنوان مثال : فردی که با عنصر آتش به دنیا می آید فردی است مسلط به امور , مثبت اندیش, مستقل, مهیج که بسیار هماهنگ خواهد بود با فردی باعنصر چوب. این رابطه به قدری هارمونی دارد که گاهی حسادت اطرافیان را تحریک میکند. مثل رابطه قهوه با خامه است. هر چند که باید مواردی را به این دو آموزش داد. اما رابطه ای است کم تنش .

پرداخت آنلاین

محصولات با اصالت

پشتیبانی آنلاین