توانایی های فرا روانی

توانایی های فرا روانی یا سایکیک فکولتی ، توانایی های روحی خاصی هستند که با تاثیر گذاری روی غده هیپوفیز که یکی از پیچیده ترین غدد درون ریز مغز و در قسمت تحتانی آن قرار دارد، ممکن می گردند. توانایی های سایکیک فکولتی در حالت کلی به توانایی هایی گفته می شود که فراتر از حالت عادی و بعد فیزیکی انسان هستند و در حوزه علوم متافیزیک قرار گرفته اند. این توانایی ها از بدو خلقت انسان در وجود انسان قرار گرفته بودند ولی رفته رفته به دلیل بی توجهی انسان به این توانایی ها و احساس عدم نیاز از این توانمندی ها ، شروع به ضعیف شدن و در نهایت به صورت کامل از بین رفتند.

این توانایی ها شامل موارد زیر می باشند:

حس ششم
روشن بینی
برون فکنی
هاله بینی
تله پاتی
ذهن خوانی
ارتباط با عالم ماوراء و فرشتگان
دیدن آینده به طرق مختلف
و غیره

با تمرین های متافیزیک مختلفی می توانیم روی غده هیپوفیز تاثیر گذاشته و تقویتش کنیم. به این ترتیب این استعداد ها که زمانی برای انسان های اولیه بسیار عادی و پیش پا افتاده بود را تقویت خواهیم کرد.