فنگ شویی

عزیزان ، به آموزش فنگ شویی خوش آمديد. شما آگاهانه در راهی قدم گذاشته اید که برای خودتان و اطرافیانتان سعادت و آرامش را به ارمغان می آورد. من مطمئن هستم نیرویی که شما را به این مسیر سوق داده نیرویی ماوراء طبیعه می باشد و شما جز برگزیدگانی هستید تا بتوانید چراغ راهی برای خودتان و دیگران باشید در این راه یاد می گیرید که چطور آرامش بیشتری داشته باشید و چگونه سالم تر و شاد تر زندگی کنید ، چگونه اتفاقات خوب را جذب کرده و رویاهایتان را به واقعیت تبدیل کنید. برای جذب اتفاقات خوب باید اولین قدم را آگاهانه برداشت .

قدم برداشتن در مسير درست بهتر از حرکت های شتابزده و پر مخاطره میباشد. باید بدانید فنگ شویی علمی بی انتهاست و تا سالهای سال میتوانید جنبه های مختلف این علم را یاد بگیرید و با تغییر دیدگاهتان شرایط را عوض کرده و کارهایی که بنظرتان همیشه ناممکن می رسید را ممکن سازید

در هم ریختگی ذهن و انباشتگی در محیط اطراف باعث عدم موفقیت و سعادت میگردد، با فنگ شویی هنر نظم در بیرون و درونمان را می آموزید.

 آرامش فکر ، نظم و هدفمندی سه عاملی هستند که در کنار هم شما را به سعادت میرسانند ، اینکه بدانیم در چه زمانی ، چه عکس العمل صحیحی را میتوانید انجام دهید خود ، یکی دیگر از عوامل موفقیت است .  

وقتیکه دیدگاهتان به زندگی تغییر کند تازه متوجه میشوید چه کسی هستید و چه رسالت و وظیفه ایی در این دنیا دارید و چگونه میتوانید درک شهودی خود را ارتقاء بخشید .  فنگ شویی از شما نمیخواهد که تمرینات سختی را بگذرانید ، همینطور قصد ندارد که شما ، خود و زندگیتان را تغییر دهید ، اما به شما می آموزد که چگونه زبان اجسام را در پیرامونتان درک کرده و انرژیهای آنان را با خودتان هماهنگ کنید . در کنار آموزش فنگ شویی سعی در آموزش مباحثی از دکوراسیون نیز داریم زیرا به اعتقاد شخصی من این دو علم در کنار هم میتوانند باعث تاثیراتی شگرف بشوند . همینطور مباحثی اجمالی در مورد ستاره شناسی ، فلسفه واستو شاسترا ، انرژی درمانی و علم اروماتراپی و سنگ شناسی را یاد خواهید گرفت و همینطور با نمادها در فنگ شویی آشنا خواهید شد