پیام عدد ۲۵۲

عدد ۲۵۲ معانی و نمادگرایی

اعداد شناسی فرشته ایی را میتوان به معنای نشان دادن الگوهای قدرتمند انرژی که با مضامین و قواعد مشترکی در زندگی افراد ظاهر میشود ،تعریف کرد.تعاریفی مانند:چیزهایی که مارا آزار میدهد،ویا چیزهایی که مسبب بدبختی ما میشود.

حالا چرا عدد شناسی فرشته ای وچراعدد شناسی _فرشتگان موجودات حقیقی هستند که برای بعضی افراد حکم داستانهای افسانه ای را در کل دنیا دارند.

اما مهم این نیست که دیگران چه برداشتی از فرشتگان دارند بلکه مهم این است که انها در دنیای انسانها نمایانگر چه چیزی هستند  وهمچنین باید اضافه کرد که اعداد انرژیی دارند که غیر قابل انکار است .

اینطور گفته میشود  که کسانی که با شما  به هرطریقی چه مستقیم وچه غیرمستقیم ،درارتباط قرار میگیرند و یا در تماس هستند،میتوانند به طور غیرمستقیم تحت تاثیراین انرژی ها قراربگیرند و حتی ممکن است یک تجربه شگفت انگیر،شادی مضاعف و تاحدودی مبهم داشته باشند.

صرف اینکه  با فرشته ها در تماس هستید  یه این معنا نیست که رشد کرده اید و سعادتمند شده اید.

از طرف دیگر ،شما برخی از دستورالعملها را دریافت خواهید کرد و قادر به برقراری ارتباط  به طور مداوم و با جدیت با فرکانس فرشته  ای ، برای استفاده ازفرکانس مثبت برای کار و همچنین رهایی از برخی از ارتعاشات و یا فرکانس های پایین تر خود مثل ، حسادت ،نفرت ،و حرص و طمع رها خواهید شد.

اعداد فرشته ایی به شما کمک میکنند تا فرکانس شماافزایش پیداکند و شما را در مسیر موفقیت ، شکوفایی و رفاه هدایت میکنند.

سپس این فرشتگان کمک رسانانی خواهند بود که به طور چشمگیری در تبدیل انسان به موجودی که سطح شخصیت انسانی او ذاتا دارای کیفیت معنوی است ، کمک خواهند کرد که این کمک یکی از اهداف تکامل روحی روانی است.

امروز توجه ما به سمت توالی عدد 252 است که این مفهوم را در بردارد :شما میتوانید از توالی این عدد، خرد را استخراج کرده  و ازاین خرد برای منفعت خود درهرمرحله از زندگیتان استفاده کنید.

عدد فرشته ای 252 و اطلاعات جالب در مورد این عدد:

خواه از فرشتگان به عنوان انرژی های الهی ،الگوی ذهنی ناخوداگاه خود و یا خواه بعنوان موجودات مقدس یاد کنیم ،واقعیت این است که انها برای کمک به ما از هر طریقی اماده هستند.

همین الان اگر احتیاج به کمک داشته باشید و از انها بخواهید که به کمک شما بیایند، انها به زندگی شما وارد میشوند _ فرشتگان همیشه به محدوده شخصی انسانها احترام میگذارند و اگر از انها کمک بخواهید به سرعت خودشان را میرسانند.

پیام فرشته حاضر برای شما به معنای کمک به شما برای کنار امدن با گذشته ای سخت و دردناک است و نه به معنای معلم شما .

فرشتگان به شما میگویند که گذشته به عنوان معلمی برای شما بوده درحالیکه مشتاق یادگیری بودید اما به یاد داشته باشید که این فقط یک عذاب است که اگر درگیر ان شوید برده ان شده اید .

این توالی عددی را به عنوان یک کتاب ،یک دوره ،و یا یک کتابچه راهنمای الهی در نظر بگیرید که همه اینها بخاطر پرداختن به گذشته شما است ، صرف نظر از برداشت شما در مورد گذشته تان ،هرگز نمیتواند مانعی برای شما باشد بلکه انگیزه ایی است برای فردای شما.

این عدد فرشته ایی که برای خدمت به یاداوری شما برای شما ارسال شده است به این معنا است که باید درسی را یاد بگیریم و بعد ان درس را درجای مناسب استفاده کنیم . زندگی در گذشته به معنای نادیده گرفتن زمان حال و همه نعمتهایی که در زندگی خود داریم است.

و زندگی شما درزمان حال اتفاق میافتد و این زمان حال است که طعم،بو ،تجربیات و احساساتی را که برای رشدتان به عنوان یک روح ضروری است ،در اختیارتان قرار میدهد، در این صورت میتوانید ماموریت روحی را علیرغم اینکه  گاها زمان زیادی طول میکشد را کامل کنید.

خود را وقف لحظه حال کنید ، با تمام وجود تسلیم ان شوید ،معیارهایی که در این زمان هستند را پیدا کنید زیرا این موضوع مربوط به عدد فرشته ایی 252 است ، 2-5-2 و این توالی اعداد مثل تمامی چیزهای دیگر تصادفی نیست.

نمادگرایی و معنا

ایده مخفی عدد فرشته ایی 252 واضح است –با گذشته خود کنار بیایید و راهتان را به سمتی که میخواهید هدایت کنید . اما معنی این عدد فرشته ایی این است که این عدد راهنمایی هایی را درمورد چگونگی حرکت دربردارد.

در اولین قدم که با شماره 2 شروع میشود از شما میخواهد که به گذشته فکر کنید و سپس به زمان حال برگردید ، به انچیزی که از دست داده اید،انچکه نتوانسته اید انجام دهید و اینکه چه چیزی اشتباه بوده است ، مجدادا فکر نکنید.

جای همه ی این احساسات در گذشته است .هرکاری که شما انجام داده اید از طریق برخوردها و چالشها ی جدید با همان روش و چالش و یا با روشها و چالشهای دیگری به خودتان برمیگردد. معنای این پیام میتواند در عدد 2 دیده شود و یا  میتواند به همان معنای عدد فرشته ای 252 اشاره داشته باشد

این به این معنا است که به ماهیت واقعی برگردید.تمام توجه و اهمیتتان به جهان هستی باشد زیرا هیچ وقت در حل و فصل کارها کوتاهی نکرده است ، همیشه رسیدگی به کارها در جهان هستی بدون کم و کاستی است . کاملا در زمان حال باشید و به اینکه برای چه کاری اینجا هستید احترام بگذارید.

قسمت دیگر این پیام مربوط به ارزش نمادین و واژه بخشش میشود.

در اینجا به گذشته اشاره میشود چنین پیامی به بخشش اشتباهات شما و حذف انها اشاره میکند ، ایمان داشته باشید که جهان میداند چگونه همه چیزرا طوری بچیند که برای شما عالی ترین باشد ، تمام انرژی منفی را  به بیرون بریزید و عشق و فرکانس مثبت قلب خود را به این لحظه و تمامی افرادی که در آن هستند ، نثار کنید.

هرچیزی را که امروز میبینید در آینده مانند یک گل زیبا در انتظار شما خواهد بود پس امروز خود را تغییر دهید تا بتوانید در اینده از ان لذت ببرید.

درهر کاری که در ان عملکرد ضعیفی داشتید ،فرصتی دوباره برای انجام بهتر ان خواهید داشت ،به تمامی زیبایی های زندگی بپردازید و خود را ببخشید و ایمان داشته باشید که همه چیز تغییر خواهد کرد.

عدد فرشته ای 252 به شمادر تغییر وضعیت از زمان گذشته به حال و همچنین برای فردایی بهتر،کمک خواهد کرد.

عدد فرشته ای 252 در عشق

پیش شرط دستیابی به روابط سعادتمندانه ، متعادل و برقراری ارتباط با دیگران ، عشق ورزیدن به خودمان است ،و بیانگر این ایده است که ابتدا خود را دوست بدار بعد دیگران را.

دوست داشتن خود به معنای خودخواه بودن نیست .با دوست داشتن خود چیزی را از کسی دریغ نمیکنیم بلکه با اینکار تمامی روابط خود را تقویت میکنیم.

کاری که عدد فرشته ای 252 از ما میخواهد که انجام ندهیم مثل همان که به ما یاد داده است این است که تعادل را پیدا کنیم  حتی در این عشق ،زیرا نباید به نفس خود بپردازیم.

اکنون تعادل به همان اندازه که باید در مرکز قرار دارد وعدد فرشته ای 5 نشان دهنده بالاترین درجه عشق است ،عشقی مقدس که شما فرصت نزدیک شدن به انرا دارید،این عشق میتواند ما را تحت تاثیر قرار دهد و و ما را جذب خود کند که بهترین شکل تعریف از این افراد انهایی هستند که در حال تغییر به بهترین شکل خود هستند و روابط انها نیز به بهترین شکل ممکن است و کسانی که عشق ندارند ناخوداگاه خود را تخریب میکنند و هیچ چیز خوب یا بدیهی در خود ندارند.

نکته  مهم این است که از انجایی که بعضی اوقات این پیام به معنای بازگشت به سمت خود است  وبه خاطر فرکانس مضاعفی که عدد 2 دارد، میتواند شما را به بالاترین سطح هوشیاری و اگاهی برساند.

این کلمه کلمه ایی است که توسط عشقی مقدس و در مرکز عشق شما تعریف میشود.و به همین خاطر در بعضی جهات این بازگشت شما به ان است ،بازگشت به مقصد نهایی و نقطه شروع.

حقایقی در مورد عدد  فرشته ای 252

حقیقت این است که پیامی که به صورت عدد 252 برای شما فرستاده میشود نشان میدهد که یک منبعی پر از معنا ، نقطه ایی برای شروع شما ومقصد نهایی است ( در اینجا چون این عدد، با عدد 2 که قدرت مضاعف است اورده شده ، نشانه خوبی است )و در مرکزیت قرار دارد.

در اینجا با فرکانسی که از عدد 5 حاصل میشود ، اگرچه معناهایی مانند خوشحالی ،شادی ، خوشبختی را دربردارد اما همه انها جزیی از یک منبع  و واحد به حساب میایند.

در کل یک فرکانس غیرمستقیم را ببینیم که دران کاملا قصد و نیت فرشته را توضیح میدهد و با  شماره 9 برای شما نمایان شده است که از مجموع اعداد 252 بدست امده است.در این عدد فرشته ای یک جریان کامل از عشق الهی وجود دارد.

ازهمه موجودات حمایت و پشتیبانی میکند وبه انها این توانایی را میدهد که درک کنند که هدف تکاملیشان که در الگوی معنوی هم وجود دارد ، چیست و تلاش میکند تا با جرقه اتم اسرار عالم را اشکار کند.

چنین روحی به پایان سفر رسیده است ( در اینجا پایان درواقع بعنوان پایان یک مرحله شناخته میشود که دیگر قادر به خدمت رسانی نیست) و اکنون روح دیگری نیاز است.

روح در این مرحله هنگامی که از لحاظ فیزیکی فعال نیستیددر این مرحله قدرت و عشق همه گیر نیز قدرت خرد را از دانش اراده و قدرت الهی به حقیقت تعییر میدهد که میتواند هدف ناب الهی را که همان الهام و وحی است را محقق کند.

تا اینجا برای شما پایان سفر است هیچکس از بعد ان خبری ندارد و شادی گذشته در این حقیقت پنهان است.

خلاصه

زیبایی بعد فرشته ایی این است که فکرهای شما به شدت متمرکز هستند (متمرکز به یکی از حقایق ممکن) و شما در این مرحله با این حقیقت که عدد فرشته ایی 252 در زندگیتان وجود دارد ،قرار گرفته اید.

در نتیجه در هر گوشه ای از این کهکشان حس تنهایی و ناتوانی میکنید.

این احساس اشتباه است و فرشتگان از شما میخواهند که این حس را پشت سر بگذارید زیرا این شما هستید که قدرت در دستانتان است.

اما چونکه خود را باور ندارید و اعتقادی ندارید که قدرت ایجاد واقیغیت را در بین کشمکش های روزانه دارید ، درست در همان لحظه احساس نارضایتی در شما به وجود میاید.

همانطور که در بخش قبلی گفته شد ،یکی از ایده هایی که در این عدد پنهان است  این است که تغییر در راه شما قرارخواهند گرفت و با تمام تغییراتی که در حال اتفاق افتادن است،حس نارضایتی و ناراحتی همه اینها باعث میشود که روح شما رشد کند و دید شما راگسترش دهد که  ان عظمت ،روشن بینی را دربردارد.

در پایان عدد فرشته ای 252 جریان قدرت و عشق را برای شما به ارمغان اورده و عشق به تمامی چیزهایی که در کل خلقت و در زمینه های مختلفی که پیش بینی شده است در تمامی زمینه های مختلف چه در داخل و چه در خارج .

درست مانند جوانه بذری که از منبعی امده است شما نیز از منبعی امده اید اما سفرمنحصر به خود را دارید و حالا به ان سفر دوباره برمیگیردید اما به عنوان شخصی دیگر.

این پیغامی است که شما را به سمت نمایش معنوی ،ذهنی ،جسمی که مطابق با ساختار کل عالم است ، هدایت میکند زیرا همه ما در کنار یکدیگر و درکنار فرشتگان به هم وصل هستیم.

4 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *